sk en

Striedavý zdroj 24V/3,3A
je určený na napájanie kamiers vyhrievaním

Striedavý zdroj 24V/3,3A je určený na napájanie kamier
s vyhrievaním

Napájač je v estetickej kovovej skrinke nastriekanej práškovými farbami. Skrinka má uzemňovací bod na uzemnenie skrinky a otvory na prúdenie vzduchu od transformátora. Na doske plošného spoja na vstupe 230V/50Hz sa nachádza varistor a poistka 1A, na výstupe 24V/50Hz varistor a poistka 3,15A. Samotný 80VA transformátor je ešte zabezpečený vratnou termopoistkou na 110 °C pre prípad nadmerného tepelného prehriatia. Vstupy a výstupy zdroja sa pripájajú na WAGO svorkovnice.
Zdroj sa priskrutkuje kolmo na stenu troma skrutkami za otvorý v skrinke.
Na vstupné napätie 230V/50Hz doporučujeme vodiče aspoň 3x1mm2
Na výstupne napätie 24V/50Hz vodiče 4x1,5mm2 , záleží podľa dĺžky ku kamere.

Upozornenie:
» Pred prípojením zdroja sa presvedčte či napätie a prúd zodpovedá Vášmu spotrebiču !
» Zdroj nezakrývať , nechať voľný prístup vzduchu ku chladiacim otvorom zdroja.
» Pri výmene poškodenej poistky použiť len predpísaný typ . Primár T-1A, Sek.T-3,15A
» Nezabudnúť na uzemnenie skrinky na PE WAGO svorke !!! ( prívod troma vodičmi).
» Elektrické vodiče zabezpečiť proti vytrhnutiu z WAGO svoriek.
» Zdroj umiestniť čo najďalej od horľavých materiálov.
» Pri poškodení zdroja okamžite odpojte elektricku sieť a nezasahujte do zdroja pod napätim!

Technické parametre:
Hmotnosť: 2,8 kg
Rozmery: 175 x 120 x 80 mm
Max výkon: 80 VA